Det andra önskemuseet

Moderna Museet lanserade 2006 visionen om Det andra önskemuseet, genom en debattartikel av dåvarande museichefen Lars Nittve. Artikeln var en vädjan till regeringen om ett engångsanslag på 50 miljoner kronor, för att rätta till genusbalansen i Moderna Museets samling. Hela summan skulle gå till inköp av kvinnliga konstnärers verk från 1900-talets första hälft. Detta skulle innebära en konkret möjlighet till att ge kvinnliga konstnärer en mer rättvis plats i historien.

Resultatet blev att Moderna Museets samling har utökats med sammanlagt 26 verk av 14 konstnärer (därtill har ett depositionsavtal slutits med Stiftelsen Hilma af Klint). Kampanjen Det andra önskemuseet gav ett fantastiskt resultat – men det betyder på intet sätt att arbetet med att skapa en samling som med ett jämställt perspektiv berättar 1900- och 2000-talens konsthistoria är över.

Visar 9 av 25 resultat för
Det andra önskemuseet
© The Estate of Lee Lozano. Hauser & Wirth Zürich London
SE ÄVEN
Konstnär:Lee Lozano
Klassificering: Måleri
Länder:USA (4287)
Konstnär
Lee Lozano
1930 - 1999
USA Punch, Peek & Feel, 1967-1970
Stansa, kika & känna
Olja på duk
Bildmått: 243,8 × 106,8 cm Yttermått: 243,8 × 106,8 × 4 cm
Måleri
Inköp 2007 (Det andra önskemuseet)
MOM/2007/188 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Lee Lozano verkade i New York från 1960. Detta verk arbetade hon med i tre år. Hon målade först minutiöst, och något år senare stansade hon ut hålen. Genom dem syns dukens spännram i trä, och väggen bakom. Med denna gest sticker Lozano hål också på den illusion av volym och rymd som hon uppnått via sitt omsorgsfulla måleri. Mot slutet av 1960-   talet arbetade hon med en omfattande serie målningar av vågor, men lämnade under samma period måleriet som hon tyckte var tillkämpat och bara innebar upprepning. Den konceptuella konst Lozano hela tiden arbetade med, bland annat i form av textbaserade verk, dominerade nu. I de verken gav hon sig själv instruktioner som hon underkastade sig. Med Dropout Piece 1972 gjorde Lee Lozano sorti från konstvärlden.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
- Lättläst

Lee Lozano föddes i USA

och levde mellan åren 1930 och 1999.

Hon bodde en tid i New York.

Där tecknade och målade hon mycket

under 10 år.

Denna målning som hon kallade Stansa, kika & känna

arbetade hon med från år 1967 till år 1970.

Först målade hon mycket noga med en bred pensel.

Tittar du nära

kan du se spåren från penseln.

Hon tänkte länge

och gjorde många skisser på papper.

Sedan gjorde hon runda hål som hon stansade i målningen.

Om du kikar ser du väggen genom hålen.

Du ser också målningens träram.

Lee Lozano tyckte att idéer är den starkaste kraften i världen.

och gjorde också konst som handlade om idéer.

Hon skrev alltid ned på papper vilken konst hon skulle göra.

1971 gav hon sig själv ett sista uppdrag:

att sluta vara konstnär!

Hon skrev att det var det svåraste konstverk

hon någonsin gjort.

Lee Lozano slutade att göra konst

och var länge bortglömd som konstnär.


Visar 9 av 25 resultat för
Det andra önskemuseet
Stäng bildföostret