Det andra önskemuseet

Moderna Museet lanserade 2006 visionen om Det andra önskemuseet, genom en debattartikel av dåvarande museichefen Lars Nittve. Artikeln var en vädjan till regeringen om ett engångsanslag på 50 miljoner kronor, för att rätta till genusbalansen i Moderna Museets samling. Hela summan skulle gå till inköp av kvinnliga konstnärers verk från 1900-talets första hälft. Detta skulle innebära en konkret möjlighet till att ge kvinnliga konstnärer en mer rättvis plats i historien.

Resultatet blev att Moderna Museets samling har utökats med sammanlagt 26 verk av 14 konstnärer (därtill har ett depositionsavtal slutits med Stiftelsen Hilma af Klint). Kampanjen Det andra önskemuseet gav ett fantastiskt resultat – men det betyder på intet sätt att arbetet med att skapa en samling som med ett jämställt perspektiv berättar 1900- och 2000-talens konsthistoria är över.

Visar 6 av 25 resultat för
Det andra önskemuseet
© Anna-Chaja Abalevna Kagan
SE ÄVEN
Konstnär:Anna Kagan
Klassificering: Måleri
Konstnär
Anna Kagan
1902 - 1974
Ryssland Suprematistische Komposition, 1922-1923
Suprematistisk komposition
Suprematist Composition
Olja på duk
Bildmått: 69 × 89 cm Yttermått: 78,5 × 98 × 4,4 cm
Måleri
Inköp 2007 (Det andra önskemuseet)
MOM/2007/67 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Fortfarande är förvånansvärt lite känt om Anna (Abelevna) Kagans konstnärskap. Hon studerade 1919–1922 för Kazimir Malevitj på konstskolan i Vitebsk i Vitryssland/Belarus. Vitebsk var något av ett andra Paris vid den här tiden. Malevitj och hans suprematistiska visioner hade stark inverkan på Kagan. Hon medverkade i en rad utställningar med gruppen UNOVIS "för den nya konsten". Efter Lenins död tillät myndigheterna dock inte avantgardet att ställa ut utan krävde av konstnärer att de skulle arbeta enligt Stalins och socialrealismens doktriner. Men Anna Kagan fortsatte i skymundan att måla abstrakt fram till sin död. Under 1920- och 30-talen arbetade hon med abstrakta kompositioner på keramiska bruksföremål och med grafisk och textil design.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Lättläst

Anna Kagan föddes i staden Vitebsk

i Vitryssland/Belerus 1902.

Hon dog där 1974.

Det är fortfarande förvånansvärt lite känt om

hennes liv och konstnärskap.

 

Hon studerade 1919–1922 för konstnären Kazimir Malevitj på konstskolan i Vitebsk.

Vitebsk var något av ett andra Paris vid den här tiden,

fullt av konst, litteratur och kultur.

Kagan tog starkt intryck av Malevitj och hans visioner.

Han skapade en egen stil

som han kallade suprematism.

Den skulle vara till för alla.

Kagan målade i abstrakta, inte föreställande former

och ett fåtal färger.

 

Hon medverkade i en rad utställningar

med gruppen kallad ”för den nya konsten”.

Efter den kommunistiska ledaren Lenins död 1924

tillät dock myndigheterna inte dessa konstnärer att ställa ut.

Staten krävde att de skulle arbeta enligt den nya diktatorn Stalins och socialrealismens doktriner.

 

Men Anna Kagan fortsatte att måla abstrakt fram till sin död.

 

Under 1920- och 30-talen arbetade hon med abstrakta kompositioner på keramiska bruksföremål och design på papper och textil.

 


Visar 6 av 25 resultat för
Det andra önskemuseet
Stäng bildföostret