Det andra önskemuseet

Moderna Museet lanserade 2006 visionen om Det andra önskemuseet, genom en debattartikel av dåvarande museichefen Lars Nittve. Artikeln var en vädjan till regeringen om ett engångsanslag på 50 miljoner kronor, för att rätta till genusbalansen i Moderna Museets samling. Hela summan skulle gå till inköp av kvinnliga konstnärers verk från 1900-talets första hälft. Detta skulle innebära en konkret möjlighet till att ge kvinnliga konstnärer en mer rättvis plats i historien.

Resultatet blev att Moderna Museets samling har utökats med sammanlagt 26 verk av 14 konstnärer (därtill har ett depositionsavtal slutits med Stiftelsen Hilma af Klint). Kampanjen Det andra önskemuseet gav ett fantastiskt resultat – men det betyder på intet sätt att arbetet med att skapa en samling som med ett jämställt perspektiv berättar 1900- och 2000-talens konsthistoria är över.

Visar 4 av 25 resultat för
Det andra önskemuseet
© Susan Hiller
SE ÄVEN
Konstnär:Susan Hiller
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Susan Hiller
1940 - 2019
Storbritannien och Nordirland Ten Months, 1977-1979
Tio månader
Gelatinsilverfotogafi
Bilder: ca 21 x 54 cm, texter: ca 10 x 38 cm
Fotografi
Inköp 2007 (Det andra önskemuseet)
MOM/2007/140 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Bibliografi
Visar 4 av 25 resultat för
Det andra önskemuseet
Stäng bildföostret