Visar 88 av 194 resultat för
Highlights
© Björn Lövin
SE ÄVEN
Konstnär:Björn Lövin
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Björn Lövin
1937 - 2009
Sverige Leninmonument 13 april 1917, 1977
Lenin Monument April 13th 1917
Storgatsten, spårvagnsräls, diabas, målat kryss, fotografi
240 x 200 x 600 cm
Skulptur
Inköp 1977
MOMSK 20 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Björn Lövin ser skärningspunkterna mellan det personliga minnet och kollektivets gemensamma levnadshistoria, mellan enskilda öden och samhället. I Leninmonumentet skapar han ett monument över ett ögonblick. Ett järnvägsspår löper genom ett utsnitt av en gata, och i gatstenen finns ett kryss - en markering för här och nu. På Axel Malmströms välkända pressfotografi har någon också markerat Lenin med ett kryss. En kall aprildag 1917 stannade den legendariske ryssen till i Stockholm på sin väg till Petrograd. Ute rasade världskriget, och det ryktades om en revolution hos vår granne i öster. Tsardömet vacklade. Leninmonumentet var en av fem miljöer i ”Minnet sviker”, en installation som konstnären satte samman på Kulturhuset 1977.
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger