Visar 9 av 226 resultat för
Highlights
© ADAGP, Paris, 2020
SE ÄVEN
Konstnär:Giuseppe Penone
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Giuseppe Penone
Född 1947
Italien Albero di 12 metri (12 Meters Tree), 1970
12 meter träd
Trä
1213 x 25 cm
Skulptur
Inköp 1970
NMSK 2066 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
För att göra detta verk karvade Giuseppe Penone fram kvistarna och den runda trädformen ur en industriellt behandlad timmerstock årsring för årsring, och avslutade processen vid en exakt tidpunkt i trädets historia. Då hade han under några år utforskat förhållandet mellan människa och natur i närheten av sitt hem i alperna. Konstnärens och naturens egen skapandeprocess smälte samman. Det enkla materialet och den idébaserade metoden delade Penone med det italienska avantgarde som sammanfördes av curatorn och konsthistorikern Germano Celant under benämningen arte povera – ”fattig konst”. Inom arte povera arbetade man med ”låga” material som stenar, kartong och trä i opposition mot den upphöjda italienska ”finkonstens” marmor och andra exklusiva material.

 - Utställningshistorik
- Utställningskataloger