Visar 37 av 100 resultat för
Highlights
Konstnär
Wassily Kandinsky
1866 - 1944
Ryssland Improvisation Nr 2, Trauermarsch, 1908
Improvisation No 2, Funeral March
Improvisation nr 2, Sorgmarsch
Olja på duk
Bildmått: 94 x 130 cm ( 37 x 51 3/16 in.) Yttermått (Ram): 98 x 134 x 4 cm ( 38 9/16 x 52 3/4 x 1 9/16 in.)
Måleri
Inköp 1933
NM 2959 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket

Wassily Kandinsky hör till förgrundsfigurerna inom modernismen och var en av initiativtagarna till konstnärsgruppen Der Blaue Reiter (Den blå ryttaren). Genom att upplösa de yttre sammanhangen i bilden grundlade han omkring 1910 det expressionistiska abstrakta måleriet – en av de viktigaste och mest inflytelserika landvinningarna i 1900-talets målarkonst.

 

Improvisation nr 2. Sorgmarsch markerar en etapp i Kandinskys övergång till abstraktionen. I den här fasen kan man alltjämt urskilja figurativa element, såsom den gula ryttaren på vit häst som kommer in i bilden från vänster, liksom de fyra sittande eller stående gestalterna till höger. Deras orörliga hållning bildar en stark kontrast till den flammande orangefärgade bakgrunden, som är full av dynamik. Att färgerna har lagts på fläckvis och äger en sådan intensitet för tankarna till fauvisterna, vilkas verk Kandinsky hade stiftat bekantskap med under sina uppehåll i Paris. Improvisation nr 2 är uppbyggd på färgkontrasten blått och orange. Färgernas och formernas inre uttryckskvalitet träder i förgrunden medan det figurativa sjunker undan. Det uppstår en rytmisk struktur av lysande färgytor och i denna frambringas en utjämning mellan de ledande kompositionsprinciperna ”motsats” och ”samklang”.

 

I sin programskrift Om det andliga i konsten (1912), som är ett av de viktigaste dokumenten inom den tidiga modernismen, förklarar Kandinsky sitt intresse för ett måleri utan fysiskt motiv men däremot aldrig en rent abstrakt konst utan andligt motiv. Verkets undertitel Sorgmarsch anspelar på den synestetiska föreningen mellan färgklanger och musikaliska toner som löper som en röd tråd genom Kandinskys verk och som han betecknade ”improvisationer”.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
- Lättläst

Wassily Kandinsky var en rysk konstnär.

Han föddes 1866 i Moskva och dog 1944 i Frankrike.

 

Kandinsky lämnade steg för steg

det figurativa, föreställande, i sitt måleri.

I denna målning dröjer det dock kvar.

Man kan urskilja en gul ryttare på en vit häst

som kommer in från vänster

och de fyra, stilla, gestalterna till höger.

Kandinsky talade om bildens inre nödvändighet.

Han framhöll färgernas och formernas klang i förhållande till varandra.

Kandinsky ville med sin konst göra andra människor medvetna om

att måleri kan

utveckla samma krafter som musiken.

 

1911 var han en av grundarna av

konstnärsgruppen Der Blaue Reiter i Tyskland.

År 1914 återvände han till Ryssland

och ledde efter revolutionen

nyorganisationen av det ryska konstlivet.

Då kulturklimatet svängde 1921, lämnade han på nytt hemlandet.

I Tyskland var han en ledande medlem

av Bauhusskolan till dess att nazisterna

stängde skolan 1933.

 

Det väsentliga för Kandinsky var inte att framställa en yttre värld,

utan att genom konsten visa på en andlig.