Visar 27 av 226 resultat för
Highlights
© Daniel Buren/Bildupphovsrätt 2020
SE ÄVEN
Konstnär:Daniel Buren
Klassificering: Skulptur , Installation
Konstnär
Daniel Buren
Född 1938
Frankrike Cabane éclatée no 9, 1985
Uppbrutet rum nr 9
Exploded Hut No 9
Markistyg spänt på träramar, reglar
Varierande mått
Skulptur, Installation
Inköp 1986
MOMSK 121 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
Sedan mitten av 1960-talet har Daniel Buren använt sig av samma vertikala 8,7 cm breda ränder. De kan uppträda på seglen på en flotta av jollar eller på vimplar spända mellan salarna på ett museum. Burens konst gör platser synliga. Det är alltså inte bara hans konstverk vi ser utan även det som finns runtomkring dem. Han visar hur konsten till stor del får sin betydelse genom det sammanhang den ingår i.
Här har Buren konstruerat ett enkelt rum. Rummets öppningar motsvaras av dukar som placerats på väggarna i det rum, som det mindre rummet befinner sig i. Burens rum tycks ha expanderat tills det nått en gräns. På väggarna får delarna som brutit sig loss karaktären av målningar.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 27 av 226 resultat för
Highlights
Stäng bildföostret