Visar 26 av 157 resultat för
Highlights
SE ÄVEN
Konstnär:Kurt Schwitters
Klassificering: Måleri
Konstnär
Kurt Schwitters
1887 - 1948
Tyskland Das Arbeiterbild, 1919
Arbetarbilden
The Worker Picture
Collage med papper, trä, metall på pannå
125 x 91 cm
Måleri
Donation 1964 från Moderna Museets Vänner
NM 5863 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
Efter första världskriget befann sig Kurt Schwitters barndomsland Tyskland i ruiner. Här hämtade han fragmenten för collagen han sammanfogade, varianter av tidens futurism och dadaism. Han rev itu ett brevpapper med ordet Commerzbank i sidhuvudet, endast ”merz” blev kvar och han började därmed kalla verken för Merzbilden. I trevåningshuset i Hannover utvecklades Merzbilderna till ett vindlande bygge: Merzbau. Andra världskriget drev Schwitters på flykt, först till Oslo, därefter till Storbritannien där han fortsatte arbeta i samma anda av språkligt uppror och anti-hierarkisk ordning, också med nya Merzbau-hus. I bejakandet av ”låga” material och med utmanande storlek på verken pekar Schwitters konst rakt in i framtiden.

Das Arbeiterbild lånar sin titel från ordet "arbeiter", infogat i Kurt Schwitters stora collage av trä, papper och metall på pannå. Direkt efter första världskriget befann sig Schwitters barndomsland Tyskland i kaos och ur Europas ruiner hämtade han material för att konstruera sina bilder. Han laddade det bortkastade med ny betydelse och sammanfogade fragmenten till collage av spirituell lätthet och överraskande skönhet.

Kurt Schwitters tog vara på sina fynd genom att bygga en egen variant av tidens futuristiska och dadaistiska rörelser. Vid ett tillfälle rev han itu ett brevpapper med ordet Commerzbank i sidhuvudet. Endast stavelsen "merz" blev kvar och han började därmed kalla sina verk för Merzbilden. Merz kom även att bli namnet på hela hans livsverk. I hemstaden Hannover utvecklade han Merzbilderna till ett veritabelt bygge, Merzbau, som efterhand växte till en oändlig arkitektur av vindlande rum i familjens flervåningshus. Andra världskriget drev dock Schwitters på flykten från Tyskland, först till Oslo, därefter till Storbritannien där han prövade att återuppta sitt byggprojekt i samma anda av språkligt uppror och anti-hierarkisk ordning som i de tidiga collagen.

Kurt Schwitters var en mångsidig konstnär som, med en grund i måleriet, kom att arbeta med allt från dikt och drama, typografi och arkitektur till akustiska experiment och performance. Det stora collaget i museets samling är visserligen en välbalanserad komposition i samstämda färgackord men i sitt bejakande av låga material och med sin utmanande storlek på verken pekar Schwitters konst rakt in i framtiden.


- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
Visar 26 av 157 resultat för
Highlights
Stäng bildföostret