Visar 13 av 226 resultat för
Highlights
© Succession Marcel Duchamp/Bildupphovsrätt 2020
SE ÄVEN
Konstnär:Marcel Duchamp
Klassificering: Rörlig bild
Konstnär
Marcel Duchamp
1887 - 1968
Frankrike Anémic Cinéma, 1926
Anemisk film
Anemic Cinema
35 mm film, sv/v, stum
8:25 min
Rörlig bild
Inköp 2012
MOM/2012/116 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket

Anémic Cinéma är Marcel Duchamps enda filmverk och räknas idag till både dadaismens och surrealismens klassiker. I filmen alternerar hypnotiska grafiska spiralmönster med roterande texter; en serie gåtfulla, delvis ekivoka ordlekar på franska. Den animerade effekten uppnås genom att filma av konstnärens Rotoreliefer snurrande på en skivspelare.

 

Duchamp experimenterar tidigt med optiska fenomen, som hur negativ och positiv form påverkar seendet. Här reduceras den samtida stumfilmens beståndsdelar – bild och text – till ett minimum, vilket antyds i titeln. Duchamp söker i verket en upplösning av det rationella såväl visuellt som språkligt.

 

Filmen är producerad i samarbete med fotografen Man Ray och regissören Marc Allégret, och signerad i slutvinjetten av Duchamps kvinnliga alter ego Rrose Sélavy.


- Utställningshistorik
Visar 13 av 226 resultat för
Highlights
Stäng bildföostret