Visar 102 av 226 resultat för
Highlights
© Lena Cronqvist/Bildupphovsrätt 2020
SE ÄVEN
Konstnär:Lena Cronqvist
Klassificering: Måleri
Konstnär
Lena Cronqvist
Född 1938
Sverige Madonnan, 1969
The Madonna
Olja på duk
Bildmått: 120 × 106 cm Ram: 122 × 108 × 3 cm
Måleri
Inköp 1970
NM 6278 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Med sig själv som modell bygger Lena Cronqvist upp psykologiskt laddade scener som, trots att de ofta speglar personliga livserfarenheter, lyckas sätta fingret på det mest allmängiltiga. Familjelivets olika roller utforskas, som att vara barn, syskon, förälder eller livskamrat. Cronqvist tillhör de konstnärer som från och med slutet på 1960-talet lyfte fram kvinnan som det berättande subjektet i konsten. Det var i en tid då den feministiska rörelsen deklarerade att det privata är politiskt. I ”Madonnan” ser vi en mor, sittande med sitt barn i famnen, kämpa för att hålla tillvaron samman. Titeln refererar till de kristna kultbilder där Jesusbarnet, alltings centrum, avbildas i sin jordiska moders famn. 
- Utställningshistorik
- Bibliografi
Visar 102 av 226 resultat för
Highlights
Stäng bildföostret