Visar 11 av 90 resultat för
Highlights
SE ÄVEN
Klassificering: Måleri
Konstnär
Otto G. Carlsund
1897 - 1948
Sverige Stolen, 1926
The Chair
Olja på trä
124 x 58 cm
Måleri
Donation 1954 från Fernand Léger
NM 5178 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
Stolen är en sträng och stram komposition, där en trästol med rygg som en stege reser sig ur en bas som utgörs av två varandra lagda fyrsidingar. Stolen är belyst från ryggsidan, vilket medför ett spännande spel av ljus och skugga, där också den ena fyrsidingen är en belyst form. Vad beträffar stilen, så är Stolen snarast puristisk.
1924 kom Carlsund till Légers skola i Paris för att utbilda sig till monumentalmålare, efter att tidigare ha studerat i Dresden för GAN. Mycket snart tillägnade han sig mästarens stil och lärde sig också variera den.
Han blev snart något av en favoritelev till Léger, som själv förvärvade Stolen. Carlsund kom tidigt att delta i många utställningar, både i Frankrike och USA. Så småningom utvecklades hans stil vidare, bort från Légers kubism och mot purism, neoplasticism och slutligen till "art concret", som ju var ämnet för den stora internationella utställning som han ordnade på Parkrestaurangen i samband med 1930 års Stockholm-utställning. Manifestationen blev ett totalt fiasko. Och Carlsund slutade under flera år att måla. Inte heller kom något av hans många storartade monumentalprojekt att utföras i stor skala.- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
Visar 11 av 90 resultat för
Highlights
Stäng bildföostret