Sal 01:14

VERKLIGHET OCH LÄNGTAN


För 100 år sedan hade världen genomgått stora sociala omvälvningar i snabb takt. Industrialisering, ny teknologi, inflyttning till städer, krig och börskrasch påverkade människors livsrytm och vardagsförhållanden. Livet blev ur många aspekter mer osäkert och komplext. Hos flera konstnärer uppstod ett behov av att i sina bilder bevara den skenbart enkla tillvaro som höll på att gå förlorad. De målade det stillsamma livet, idyller fyllda av glädje och harmoni. I Sverige har dessa konstnärer kommit att kallas för naivister för att deras stil uppfattades som okonstlad av sin samtid. Flera av deras motiv refererar till 1800-talets romantiker, med vilka de delade en längtan efter vad som sågs som rent, oskuldsfullt och oförstört.


Naivisternas bilder berättar om vardagsögonblick och högtidsstunder, om årstider och traditioner, och om sagor och fantasier. Tonvikten ligger på stämningar, och på att skildra sinnesintryck såsom dofter, ljud och känslor. Några av berättelserna knyter an till äldre seder och bruk, som sakta började ersättas av moderna och urbana kulturuttryck. Naivisterna konserverade en tid som flytt i sina bilder. På samma gång kan deras verk betraktas som en kommentar till den politik som förde Sverige från fattigdom till industrination.


Flera av naivisterna ingick i konstnärsorganisationen Färg och Form. Den bildades 1930 för att konstnärerna skulle kunna sälja direkt till köparna, då det rådde kärva ekonomiska förhållanden på konst-marknaden. Naivisternas konstverk har både älskats och föraktats för sin färgprakt, sina fantasier och traditionella motiv. Världen ter sig olika beroende på perspektivet hos såväl konstnär som betraktare. Naivisterna valde att vända sig mot den inre värld som blev deras universum.Visar 1 till 7 av 7 resultat för
Sal 01:14
Sortera efter:
Anna Casparsson
1930
Sven X-et Erixson
1937
Sven X-et Erixson
1931
Sven X-et Erixson
1942
Eric Hallström
1918
Hilding Linnqvist
1920
Hilding Linnqvist
1920