Sal 01:13

 KRIG OCH FRED

– fotografi och skulptur


De krig som avlöste varandra under första hälften av 1900-talet påverkade människors vardag och den historiska utvecklingen. Bildjournalistiken slog då igenom på bred front, vilket förändrade hur nyheter kommunicerades till den stora allmänheten. Tidningar som Berliner Illustrierte Zeitung, Life, Look, Paris Match, Vu, och svenska motsvarigheter som Se och tidningen Vi, beställde bilder från världens alla hörn. Den nya småbildskameran som var lätt att ta med på resa bidrog också till en större frihet. Den gav möjlighet för fotograferna att snabbt komma ut i fält och dokumentera allt från stora traumatiska konflikter till små vardagliga händelser.


Några av dessa fotografer blev legendariska och deras bildreportage har inspirerat många. Bland dem kan nämnas medlemmarna i bildbyrån Magnum. Nu utvecklades också det som brukar kallas den humanistiska fotografin. Företrädarna för denna rörelse sökte efter ett friare sätt att fotografera i motsats till de praktiker där idealet var det arrangerade, retuscherade och perfekta. Gatan och livet som utspelade sig på trottoarer och caféer blev själva symbolen för denna estetik, en bildpoesi som ledde fotografer liksom författare och konstnärer på långa vandringar genom staden.


Att fotograferna levde nära andra konstnärer och dokumenterade deras liv och verk har vi otaliga exempel på. Det finns en intressant relation mellan den fotografiska bilden och skulpturen, som handlar om att utövarna inom respektive medium ofta arbetar med att fånga ett särskilt ögonblick, en specifik händelse eller ett oväntat möte. Efter andra världskriget upplöstes de vedertagna normerna för skulpturen. De många plågade, deformerade skulpturala kropparna utstrålar ångest och sorg. Hela samhället präglades av en existentiell kris.

Visar 1 till 12 av 36 resultat för
Sal 01:13
Sortera efter: