Sal 01:12

COLLAGE OCH ASSEMBLAGE

Collage i den moderna konsten har sina rötter i det tidiga 1900-talet. Konstnärer satte samman funna material till nya helheter, bland annat för att knyta konsten till dagsaktuella händelser och för att kritisera estetiska och politiska ideal. Andra konstnärer gjorde collage med inspiration från psykoanalysen. Genom att kombinera oväntade föremål eller bilder i surrealistiska eller drömska visioner satte de fantasin och det omedvetna i spel.

Efter andra världskriget närmade sig en ny generation konstnärer dessa arbetsmetoder under termen assemblage. Som material använde de ofta bortkastade eller till synes värdelösa ting. Det blev ett sätt att avvisa konstens hierarkier och anspråk på renhet. Istället förespråkades en "anti-estetik", där hela vardagen kunde bli föremål för experiment.

Öyvind Fahlströms Dr. Schweitzers sista resa (1964–1966) utgör ett nav i detta rum. I installationen används collagets metod för att konfrontera det eurocentriska tänkandet under tidigt 1900-tal om en sann och upplyst berättelse. Beroende på hur man rör sig runt verket ändras förhållandet mellan dess delar. Installationen har också flyttbara element – det är förberett för att installeras på olika sätt av konstnären. Fahlström kallade det här verket för en "bildorgel", i betydelsen att det genererar bilder snarare än att vara en bild.

I vår digitala tid är collagets metodik en så naturlig del av vardagen och konstnärers arbete att vi nästan inte tänker på det. Men flera samtida konstnärer återanvänder det analoga collagets form som metod för att ifrågasätta historiska sanningar och dominerande narrativ.

Visar 1 till 12 av 14 resultat för
Sal 01:12
Sortera efter:
Marcel Duchamp
1913/1960/1976
Media File
Öyvind Fahlström
1964-1966
David Hammons
1991
Jasper Johns
1962
Frida Orupabo
2019
Pablo Picasso
1957
Robert Rauschenberg
1955-1959
Varvara Aleksandrovna Rodtjenko
1968
Kurt Schwitters
1936
Kurt Schwitters
1921