Sal 01:10

EXCENTRISK ABSTRAKTION


För en utställning i New York 1966 samlade konstkritikern Lucy Lippard en grupp konstnärer som visade vägen för en ny tendens i konsten. Lippard pekade på ett intresse för dada och surrealistiska traditioner som inte tidigare märkts i den abstrakta rörelsen, och kallade utställningen Eccentric Abstraction.


Verken förenades av enkla material som traditionellt inte använts för skulptur och de var många gånger mjuka, organiska eller på andra sätt taktila. Eva Hesse var en av konstnärerna i utställningen. Hon uttryckte en önskan om att finna en väg bort från konstverket som avbild eller avtryck, alltså bort från att se verket som representation för något annat. Istället ville Hesse skapa konst som upprättade en relation med betraktaren utifrån verkets egna förutsättningar.


I förhållande till minimalismens strama, konceptuella undersökningar så betonade konstnärerna i detta rum handens möte med materialet. Just begreppet ”relation” var särskilt viktigt för flera av konstnärerna. Keith Sonniers verk är exempelvis en avgjutning i latex av den vägg som verket hänger på, och Lygia Clark ville etablera en fysisk relation med betraktaren som ofta tilläts interagera med hennes rörliga skulpturer. När minimalisterna insisterade på att verket är ”vad det är och ingenting annat” så omfamnade Hesse och Clark en mer mångtydig syn på objektet som ”både och”, eller ”vare sig det ena eller det andra”.

Visar 1 till 10 av 10 resultat för
Sal 01:10
Sortera efter:
Lee Bontecou
1962
Sigurdur Gudmundsson
1976
Eva Hesse
1965
Lee Lozano
1967-1970
Claes Oldenburg
1966
Media File
Royden Rabinowitch
1965
Robert Ryman
1969
Keith Sonnier
1969/2007