Sal 01:7

EFTER MUREN - framför ridån


När Berlinmuren föll 1989 markerade händelsen slutet det kalla kriget och inledningen av Sovjetunionens kollaps. I de    femton nu självständiga länderna nedmonterades det politiska systemet som över en natt med omvälvande samhälleliga förändringar som följd. Under 1990-talet utvecklades konstvärlden explosionsartat till en alltmer global marknad där biennaler och konstmässor växte i betydelse. Samma årtionde trädde en ung generation konstnärer från det forna östblocket  fram på den internationella konstscenen, men inbjudan kom samtidigt med en underförstådd förväntan att de i sin konst skulle göra upp med det sovjetiska arvet. Denna dubbla gest skapade en paradoxal tillvaro för många av konstnärerna som nu äntligen var fria att verka utanför skuggan av kulturministerier och      statspropaganda.

Det första decenniet efter murens fall fanns det emellertid en tendens bland konstnärer i både öst och väst att tänka tillbaka på den socialistiska tiden, samtidigt som samhället i stort definierades av en djup vilja av att vidare. Med en osentimental hållning ifrågasatte konstnärer de ideologiska system och estetiska traditioner som format deras uppväxt men också de växande sociala klyftor och  omfattandee privatiseringar som  följde i den nya ekonomins spår. Andra konstnärer reflekterade kring de erfarenheter av förlust och hemlöshet som uppkom av de utdragna krigen i forna Jugoslavien.

I samband med den stora utställningen Efter muren - konst och kultur i det postkommunistiska Europa på Moderna Museet 1999, förvärvades flera verk från konstnärer i  regionen, varav en del visas  i  detta  rum. Utställningen blev för många av konstnärerna inledningen på en uppmärksammad, internationell karriär.


 


 


Visar 1 till 12 av 16 resultat för
Sal 01:7
Sortera efter: