Sal 01:5

EGENDOMLIGT BEKANT


Tyskans das Unheimliche betyder såväl ”det ohemliga” som ”det ohemtrevliga” men har inom psykoanalysen blivit ett begrepp som på svenska brukar översättas med det kusliga. För tänkare från Sigmund Freud till Julia Kristeva beskriver det kusliga något egendomligt bekant: när det som är välkänt och tryggt förvandlas till något djupt tvetydigt, som framkallar rädsla och avsmak. När detta sker vacklar varseblivningen och tankeverksamheten eftersom det äger rum en spöklik förskjutning orsakad av små men avgörande förändringar på det synligas område. Man kan vakna i sin egen säng men känna att hemma inte längre är hemma.


Det kusliga tydliggör att det som vi uppfattar som identiskt med oss själva bygger på att vi gör oss av med det som vi betraktar som främmande och frånstötande. Detta betyder att det som stöts bort bidrar till att fixera identiteten, om än negativt. En del av vårt begär fortsätter att vara omedvetet förbundet med det som befinner sig på gränsen eller som vi försöker driva ut.


Hos de konstnärer på 1980- och 1990-talen som intresserade sig för det kusliga var begreppet något mer än en förnyelse av surrealismens dialog med psykoanalysen. Vid denna tid arbetade konstnärerna i kölvattnet av en modern konst vars former, innehåll och ideal hade blivit ifrågasatta i grunden. Temat det kusliga började nu komma i användning även inom de konstnärliga medierna, ofta med ett kompromisslös fysiskt uttryck som ställde konstens nedärvda kulturella auktoritet i dess rätta dager. Känslan av att konstens uttrycksmedel präglas av en inneboende historisk hemlöshet är inte ny för grupper som fått bära bördan av de maktförhållanden som uppstått i hanteringen av frågor om ras, genus och sexualitet.

Visar 1 till 10 av 10 resultat för
Sal 01:5
Sortera efter:
Elmgreen & Dragset, Michael Elmgreen, ...
2008
Ellen Gallagher
1997
Robert Gober
1989
Media File
Martin Kippenberger
1990
Webbtillgänglig
Paul McCarthy, Mike Kelley
1987
Truls Melin
1989
Cady Noland
1996
Sigmar Polke
2000
Rosemarie Trockel
2013
Rosemarie Trockel
2013