Rolf de Marés donation

Rolf de Maré (1888-1964), Svenska Balettens skapare och konstnärliga ledare, blev introducerad i den franska konstvärlden genom sin nära vänskap med konstnären Nils Dardel. Dardel var personligen vän med bland andra konstnärerna Fernand Léger och George Braque, liksom med konsthandlarna Alfred Flechtheim och Wilhelm Udhe. Med tiden byggde Rolf de Maré upp en värdefull samling av modern konst, främst med kubistiska inslag, med Dardel som rådgivare och inköpare. Redan 1950 donerade Rolf de Maré Pablo Picassos Mandolinspelaren till Moderna Museet. Genom testamente donerades ytterligare verk till museet 1966, däribland Marie Laurencins Les Jeunes Filles (1912), vilket var det första verk Dardel förvärvade till de Marés samling, följt av George Braques Stilleben med fruktskål (1909) och Fernand Légers Trappan. I donationen ingår även verk av Ellen Roosval (född von Hallwyl), som var Rolf de Marés mamma.

Visar 37 till 48 av 97 resultat för
Rolf de Marés donation
Sortera efter:
Media File
André Derain
1928
Media File
André Derain
1929
Media File
André Derain
u.å.
Media File
André Derain
1947
Media File
André Derain
1951
Arvid Fougstedt
u.å.
Tsuguharu Foujita
1938
Media File
Eric Grate
1928 - 1929
Folke Gullby
1941
Bror Hjorth
1924 - 1929