Helmut Gernsheims dubblettsamling

The Helmut Gernsheim Duplicate Collection innehåller drygt 600 fotografier (vintage prints) från andra hälften av 1800-talet, däribland verk av Julia Margaret Cameron, Hill & Adamson, Roger Fenton, Maxime Du Camp, Francis Frith, Herbert Rose, Peter Henry Emerson och Carleton E. Watkins. Den innehåller också fotohistorisk litteratur från 1800-talet och det tidiga 1900-talet, varav ett fyrtiotal är rariteter med inklistrade originalbilder. Helmut Gernsheim (1913–1995) är en av pionjärerna inom fotohistorisk forskning och samlande. De första kontakterna med representanter för svensk fotografi fick Gernsheim i början av 1950-talet och delar av hans stora samling visades i utställningen Fotografiet under 100 år i Göteborg 1956 och senare i Stockholm 1957. Bo Lagercrantz, vid Nordiska museet och en av grundarna av Fotografiska Museets Vänner, tog upp kontakten med Gernsheim i samband med att denne letade efter en permanent plats för sin stora samling, men planerna gick inte att realisera i Sverige. Gernsheim fick senare ett anbud från University of Texas i Austin som köpte samlingen. Istället erbjöd Gernsheim sin dubblettsamling, vilken förvärvades av svenska staten 1964.

Visar 1 till 12 av 618 resultat för
Helmut Gernsheims dubblettsamling
Sortera efter:
Antoine Samuel Adam-Salomon
ca 1865
Antoine Samuel Adam-Salomon
ca 1865
Antoine Samuel Adam-Salomon
ca 1880
Antoine Samuel Adam-Salomon
ca 1865
Hy. Walter Barnett
ca 1900
Hy. Walter Barnett
u.å.
Herbert Rose Barraud
u.å.
Herbert Rose Barraud
u.å
Herbert Rose Barraud
u.å.
Herbert Rose Barraud
u.å.
Herbert Rose Barraud
u.å.