Gustaf VI Adolfs donation

Gustaf VI Adolf (1882-1973), Sveriges kung 1950-1973 var särskilt intresserad av arkeologi och historia. Han var en stor samlare av kinesisk konst, liksom av teckning och grafik. Genom testamente donerade Gustaf VI Adolf sin samling av moderna teckningar, samt sina dubletter av Axel Fridells grafik till Nationalmuseum 1973. Teckningssamlingen utgör ett intressant tvärsnitt av 1900-talets teckningskonst, då konungen förvärvade de vinnande bidragen från tävlingen ”Unga Tecknare” som arrangerades på Nationalmuseum åren 1938-1975, 1981 och 1995-1997. Merparten av grafiksamlingen finns samlad i Bernadotte biblioteket på Stockholms slott.

Visar 37 till 48 av 1214 resultat för
Gustaf VI Adolfs donation
Sortera efter:
Sven Andersson
1952
Sven Andersson
1952
Sven Andersson
1948
Sven Andersson
u.å.
Sven Andersson
1940
Sven Andersson
1946
Sven Andersson
u.å.
Sven Andersson
1952
Sören Andersson
u.å.
Barbro Andréen
1967
Bertil Anzén
1952
Bertil Anzén
1952