Det andra önskemuseet

Moderna Museet lanserade 2006 visionen om Det andra önskemuseet, genom en debattartikel av dåvarande museichefen Lars Nittve. Artikeln var en vädjan till regeringen om ett engångsanslag på 50 miljoner kronor, för att rätta till genusbalansen i Moderna Museets samling. Hela summan skulle gå till inköp av kvinnliga konstnärers verk från 1900-talets första hälft. Detta skulle innebära en konkret möjlighet till att ge kvinnliga konstnärer en mer rättvis plats i historien.

Resultatet blev att Moderna Museets samling har utökats med sammanlagt 26 verk av 14 konstnärer (därtill har ett depositionsavtal slutits med Stiftelsen Hilma af Klint). Kampanjen Det andra önskemuseet gav ett fantastiskt resultat – men det betyder på intet sätt att arbetet med att skapa en samling som med ett jämställt perspektiv berättar 1900- och 2000-talens konsthistoria är över.

Visar 1 till 12 av 25 resultat för
Det andra önskemuseet
Sortera efter:
Louise Bourgeois
1949
Louise Bourgeois
2009
Judy Chicago
1964
Susan Hiller
1977-1979
Tora Vega Holmström
1913-1914
Anna Kagan
1922-1923
Lee Lozano
1967-1970
Lee Lozano
ca 1963
Lee Lozano
1961
Lee Lozano
ca 1963