Moderna Museets Vänner

Moderna Museets Vänner har sedan föreningen grundades 1953 donerat över 250  verk. Bland dem Robert Rauschenbergs Monogram som blivit en symbol för museet. När Moderna Museet öppnade på Skeppsholmen 1958, hade diskussioner om ett nytt museum för 1900-talskonsten förts sedan decennier. Moderna Museets Vänner som bildades 1953 samlade konst till ett framtida modernt museum. Man stödde också Moderna Museets förste chef Otte Sköld i uppdraget att ge Nationalmuseums samling av 1900-talskonst ett eget hem. Alltsedan starten har vänföreningen bidragit med en lång rad betydande gåvor till museets samling.

 

En gruppering som har haft stor betydelse för samlingen av fotografi vid Moderna Museet är Fotografiska Museets Vänner (FMV). Under 1940-talet debatterades frågan intensivt om ett fotografiskt museum i Sverige och så småningom ledde detta till att man organiserade den första fotoutställningen på Nationalmuseum under titeln Modern svensk fotokonst (1944). Det konkreta arbetet och bildandet av intresseföreningen FMV kom igång i samband med utställningen Svenskar sedda av 11 fotografer (1962–63) på Moderna Museet. I anslutning till utställningen bjöd tidningen Foto in till en öppen diskussion och under våren 1963 bildades FMV. Man utsåg en interimstyrelse med Ulf Hård af Segerstad som ordförande, men Carl-Adam Nycop blev den förste ordinarie ordföranden. Målet var att bygga upp ett nätverk av personer som arbetade med det gemensamma målet att verka för fotografins bästa. Genom åren organiserade FMV en rad fotoutställningar och man började också bygga upp en fotografisamling, vilken ingick i donationen till Moderna Museet 1971. Under de nästa trettio år när man hade en separat avdelning vid museet, som kallades för Fotografiska Museet, donerade FMV cirka 400 verk till samlingen. På medlemsmötet den 2 mars 1998 beslutades att FMV skulle samgå med MMV, vilket hade att göra med en större omorganisation av museet.

Visar 1 till 12 av 725 resultat för
Moderna Museets Vänner