Vad innehåller webbplatsen Sök i samlingen?

Här kan du söka och få fram uppgifter om föremål i Moderna Museets samling. Museets hela samling är ännu inte digitaliserad, webbplatsen Sök i samlingen innehåller 73 000 digitalt registrerade konstverk. Arbetet med nyregistreringar, kompletteringar och fotografering av konstverk pågår fortlöpande enligt museets digitaliseringsplan. Vi är medvetna om att databasen saknar en del fakta och att uppgifter kan vara felaktiga. Alla synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra databasen välkomnas. Webbplatsen uppdateras varje dygn med ny information från museets konstdatabas.

Läs mer Om samlingen

Hur söker jag i Sök i samlingen?

Webbplatsen Samlingen innehåller sex olika ingångar. Dessa är Klassificeringar, Konstnärer, Highlights, Visas nu, Förvärv och Länder (klicka på respektive flik). Det är också möjligt att direkt göra en sökning på konstnärens namn eller konstverkets titel alternativt använda den avancerade sökningen (ovanför flikarna).

Sök konstnär eller konstverk

I Samlingen kan du göra sökningar på konstnärsnamn eller konstverkets titel genom att skriva i sökrutan "sök i samlingen via konstnär eller konstverk". Är du osäker på stavning kan du skriva in början av ett namn eller en titel. Träfflistan omfattar alla poster som innehåller de inskrivna bokstäverna. För att få exakt träff på ett konstnärsnamn eller en titel sätter du ut citationstecken, exempel för konstnären "Man Ray"(då slipper du få träff på alla titlar som också innehåller ordet "man")

Avancerad sökning

Du kan göra utökade sökningar där fler söktermer kan kombineras. Klicka på ”välj fält” och välj något av alternativen. Klicka därefter på ”börjar med” eller ”innehåller”. I den tredje kolumnen kan du skriva in text eller välja från en förvalslista (beroende på vilket fält du valt). För att göra en utökad sökning väljer du ”lägg till rad”. På så sätt kan du t.ex. söka på en specifik konstnär i kombination med en specifik teknik eller ett årtal.

Söktermerna som du kan välja bland är konstnärsnamn, nationalitet, genus, titel, klassificering, tillkomstår, teknik/material, accessionsnummer/inventarienummer och förvärvsår.

Läs mer

Hur utforskar jag samlingen?

Första sidan är indelad i sex flikar: Klassificeringar, Konstnärer, Highlights, Visas nu, Förvärv och Länder. Genom att klicka på respektive flik kan du utforska samlingen på olika sätt. Läs mer

Hur förstår jag sökresultatet?

Dina sökresultat kan presenteras på olika sätt, som rutnät, katalogkort och som bildspel i stort eller litet format. Klicka på ikonerna för att välja vy.

Läs mer

Renodla ditt sökresultat

Du kan begränsa/filtrera din sökning genom att använda de filter som visas i högermarginalen medan du står i lista eller rutnät. Under rubriken ”Renodla din sökning” kan du till exempel välja ”Konstverk med bild” varpå ditt sökresultat begränsas till endast de verk där bild finns tillgänglig. Du kan även filtrera genom highlights, visas i Stockholm/Malmö, klassificering, årtionde eller konstnär. Klicka på krysset under ”Valda filter” om du önskar ta bort ett valt filter.

Hur tar jag kontakt om jag har frågor kring samlingen?

Kontakta museets Samlingsregistrator angående följande exempel:

  • Jag vill ha ytterligare information kring ett konstverk
  • Jag är intresserad av information kring de konstverk som ännu inte är digitaliserade
  • Jag har information som jag vill förmedla
  • Jag är intresserad av att veta hur museet förvärvar konst

Kontakta museet för ett forskarbesök.
Kontakta museet angående utlån eller depositioner.
Kontakta museets Bildbyrå.

Varför kan jag inte se en digital bild av konstverket?

När ett konstverk inte visas med bild beror det på något av följande alternativ:

  • Konstverket är ännu inte fotograferat
  • Upphovsrättsinnehavaren har inte gett sitt tillstånd

Moderna Museet äger bildrättigheten till samtliga bilder. Kontakta gärna Moderna Museets Bildbyrå för frågor rörande bilder.

Jag har upphovsrättsliga frågor – vad gäller?

Texter och bilder är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Bilderna återges med licens av Bildupphovsrätt i Sverige. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Kontakta gärna Moderna Museets Bildbyrå för frågor rörande bilder.