Förvärv i urval
Nyförvärv
Här presenteras de senaste årens nyförvärv i form av inköp och donationer till Moderna Museets samling.
Moderna Museets Vänner
Moderna Museets Vänner har sedan föreningen grundades 1953 donerat över 250 verk. Bland dem Robert Rauschenbergs Monogram som blivit en symbol för museet.
Det andra önskemuseet
Moderna Museet lanserade 2006 visionen om Det andra önskemuseet, genom en debattartikel av dåvarande museichefen Lars Nittve.
Gustaf VI Adolfs donation
Gustaf VI Adolf (1882-1973), Sveriges kung 1950-1973 var särskilt intresserad av arkeologi och historia. Han var en stor samlare av kinesisk konst, liksom av teckning och grafik.
Helmer Bäckströms fotografisamling
Helmer Bäckströms fotografihistoriska samling inköptes av svenska staten 1965 med hjälp av medel ur Kungafonden.
Helmut Gernsheims dubblettsamling
The Helmut Gernsheim Duplicate Collection innehåller drygt 600 fotografier (vintage prints) från andra hälften av 1800-talet.
New York Collection
New York Collection for Stockholm var Pontus Hulténs sista stora insats för museet - och hans avskedsgåva.
Önskemuseet
Utställningen Önskemuseet genomfördes vintern 1963-64 på initiativ av Moderna Museets Vänner.
Webbtillgänglig
Pleasure Dome
Filmserien The Pleasure Dome. Amerikansk experimentfilm 1939-1979 ägde rum på Moderna Museet våren 1980. I samband med filmserien förvärvades 28 filmer till samlingen.
Pontus Hulténs donation
Pontus Hultén (1924–2006) var chef för Moderna Museet från 1960 till 1973.
Rolf de Marés donation
Rolf de Maré (1888-1964), Svenska Balettens skapare och konstnärliga ledare, blev introducerad i den franska konstvärlden genom sin nära vänskap med konstnären Nils Dardel.
The American Friends of the Moderna Museet Inc. Collection
Moderna Museet har ett starkt band till den amerikanska konstscenen. The American Friends of Moderna Museet hjälper museet att förvärva amerikansk modern och samtida konst.
Gerard Bonniers donation
Gerard Bonnier (1917-1987), chef för Albert Bonniers förlag 1953-1978, testamenterade verk ur sin samling till Moderna Museet 1989.
Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse
Inget offentligt finansierat museum i världen har råd att köpa centrala verk av konstnärer som Louise Bourgeois eller Sigmar Polke, det gäller givetvis även Moderna Museet.
Nordic Collection
Moderna Museet ska vara ett självklart centrum för den svenska och nordiska konsten. 2011 startade museets chefer Daniel Birnbaum och Ann-Sofi Noring Nordic Collection för att kraftsamla till nya förvärv och säkerställa detta.