Carolee Schneemann USA, (1939 - 2019)
Showing 7 of 7 search results for
Carolee Schneemann
© Carolee Schneeman/Bildupphovsrätt 2019
Artist
Carolee Schneemann
1939 - 2019
United States Interior Scroll, photographic sequence of performative action, 1975
Interiörrulle, fotografisk sekvens av performancehandling
Gelatinsilverfotografier
Verket består av 13 delar. Se de enskilde delar för mått. 7 st Ram: 47,2 x 37,2 x 3,2 cm Dagermått: 33,2 x 22,8 cm 6 st Ram: 37,2 x 47,2 x 3,2 cm Dagermått: 22,8 x 33,2 cm
Photography
Inköp 2007 (Det andra önskemuseet)
MOM/2007/30 This artwork is not on display
SAVE
- Signature, inscriptions, and markings