Louise Bourgeois USA, (1911 - 2010)
I lördagskväll, 29 maj 2010,  avled Louise Bourgeois på Manhattan efter en hjärtattack. Hon blev 98 år gammal. Hon arbetade länge i skymundan, det var först 1982 som hon blev uppmärksammad av den större internationella konstpubliken genom en separatutställning på MoMA i New York.

Då var hon 70 år. Två år senare sa hon i en intervju:
”Jag vill riktigt oroa människor, genera människor.”

Hennes inspiration kom från surrealismen, i synnerhet automatismen. Parallellt utvecklade hon en personlig ikonografi härledd till sin uppväxt i Frankrike. Allt efter hand ledde detta till ett symboliskt bildspråk med betoning på intima och sexuella referenser.

Louise Bourgeois studerade bland annat vid Académie des Beaux-Arts samt hos Fernand Léger i Paris under 1930-talet. 1938 flyttade hon till New York där hon fortsatte sina studier på Art Students League. Hon umgicks och ställde ut med abstrakt expressionistiska konstnärer och sin första separatutställning hade hon 1945 på Bertha Schaefer Gallery.

Hon övergav måleriet för skulpturer i slutet av 1940-talet och skapade totemliknande verk som påminde om vävskyttlar. Samtidigt la hon in symboliska innebörder i dem. Skulpturerna gestaltade relationer av olika slag – inom och till hennes egen familj, vänner och bekanta.
Moderna Museet äger Pillar från 1949. Den är en av hennes tidigaste exempel på en sådan symbolisk skulptur. Bäst kan den beskrivas som ett sinnestillstånd. Hon var vid den här tiden trångbodd med man och tre barn i centrala New York. Huset hade en stor takterass där hon kunde utföra sina skulpturer. Tillståndet att befinna sig på den stora terassen i motsats till den trångbodda bostaden överfördes på skulpturerna. Enligt henne själv utttryckte skulpturerna ”kraften som behövs för att utforska ditt eget öde och din egen situation…”
Showing 1 to 5 of 5 search results for
Louise Bourgeois
Sort by:
Louise Bourgeois
1949
Louise Bourgeois
2009
Louise Bourgeois
1999
Louise Bourgeois
2008
Louise Bourgeois
1968