Showing 3 of 6 search results for
Malmö
© Aleksandr Rodtjenko/Bildupphovsrätt 2018
SEE ALSO
Category:Sculptures
Date:1920s
On View:Malmö
Artist
Aleksandr Rodtjenko
1891 - 1956
Russia Spatial Construction No. 9. Circle in a Circle, 1920-1921
Rumslig konstruktion nr 9. Cirkel i en cirkel.
Plywood av persikoträ
80 x 80 x 85 cm
Sculptures
Donation 1999 from Galerie Gmurzvnska, Köln
MOMSK 280 On view at Malmö
SAVE
- Description
- Exhibition history