Showing 8 of 74276 search results for
Most viewed
Media File
© Owe Pellsjö/Bildupphovsrätt 2019
SEE ALSO
Category:Graphic art
Artist
Owe Pellsjö
Born 1937
Sweden Skulpturen och Go-goflickan eller Esprit Follet hommage à Claude Gillot
Torrnål
Bildmått (från skriftlig källa): 39,6 × 49,3 cm
Graphic art
Purchase 1975
NMG 119/1975 This artwork is not on display
SAVE
Showing 8 of 74276 search results for
Most viewed
Exit slideshow