Showing 8 of 48746 search results for
Most viewed
Artist
Guillaume Berggren
1835 - 1920
Turkey, Born Sweden Vue de la batterie de Madjian Kafé et d'Anatol Kavak, No 69, u.å.
[Översikt av kanonbatterierna vid Madjian Kafé och Anatol Kavak vid Bosporens utflöde i Svarta Havet]
Albuminsilverfotografi monterat på kartong
21,5 x 27,4cm
Photography
Purchase 1965
FM 1965 001 125 This artwork is not on display
SAVE
- Description
- Exhibition history
- Exhibition catalogues