Showing 6 of 60763 search results for
Most viewed
Media File
© Leif Elggren/Bildupphovsrätt 2018 © Michael von Hausswolff/Bildupphovsrätt 2018
Artist
Leif Elggren
Born 1950
Sweden

Artist
Carl Michael von Hausswolff
Born 1956
Sweden

Producer
Skandinavisk Flaggdesign, Linköping
Konungarikena Elgaland-Vargaland (Fana), 1992
The Kingdoms of Elgaland-Vargaland (Flag)
Screenprint
Bildmått: 200 × 141,8 cm Bildmått (Kan visas både vertikalt och horisontellt): 141,8 × 200 cm Ram (Kan visas både vertikalt och horisontellt): 210 × 150 × 7,5 cm
Graphic art
Donation 2017 from the artists
MOM/2017/66 This artwork is not on display
SAVE
- Signature, inscriptions, and markings
Showing 6 of 60763 search results for
Most viewed
Exit slideshow