Showing 2 of 50681 search results for
Most viewed
© Monica Englund
SEE ALSO
Category:Photography
Date:1970s
Artist
Monica Englund
Born 1935
Sweden Lasse visar när en sammandragning kommer, är på sin höjd och tonar bort. Samtidigt markerar han andningsrytmen. Ur serien En födelse, 1979
Gelatinsilverfotografi
19,4 x 29,4 cm
Photography
Donation 2010 from the artist
MOM/2010/66 This artwork is not on display
SAVE
- Signature, inscriptions, and markings