Showing 1 of 67699 search results for
Most viewed
© 2019 Sharon Avery-Fahlström
RELATED WORKS
Artist
Öyvind Fahlström
1928 - 1976
United States, Italy, Sweden Skissbok. Manshakesläckning med asfalterat skum
Penna och blått och rött bläck
Yttermått: 27 x 22 cm (10 5/8 × 8 11/16 in.)
Drawings
Donation 1980 from Karin Fahlström
NMH 64/1980 This artwork is not on display
SAVE