Showing 2924 of 2928 search results for
Russia
© L.P. Vjazmenskij
SEE ALSO
Category:Posters
Artist
L. P. Vjazmenskij
Russia

Publisher
AChRR
Russia

Printer
Mospoligraf
Plennikam kapitala bortsam za mirovoj oktjabr, u.å.
Till kapitalets fångar och världssocialismens förkämpar
Litografi på papper
102,8 x 70,2 cm
Posters
Donation 1932 from Albert Engström
NMAFF 918/1936 This artwork is not on display
SAVE
- Description
- Provenance