Visar 9 av 542 resultat för
Stockholm
© Martin Karlsson
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Martin Karlsson Tebus
Född 1976
Sverige Afrikansk hydda, Tatton Park, Cheshire, England. Ur serien Arkadien - modell, museum och lekplats, 2004
African Hut, Tatton Park, Cheshire, England. From the series Arcadia - Model, Museum and Playground
Bläckstråleutskrift
20 x 26,7 cm
Fotografi
Inköp 2006
MOM/2006/328:154 Visas i Stockholm
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken