Visar 3 av 292 resultat för
Stockholm
Konstnär
Viktor Nikolajevitj Deni
1893 - 1946
Ryssland

Förläggare
Ogiz-Izogiz
Ryssland

Tryckare
Vorovskij
5 v 4, 1931
5 [år] på 4 för partiets huvudlinje
Five [years] in four for the Party General Line
Litografi på papper
59,7 x 83,3 cm
Affischer
Donation 1932 från Albert Engström
NMAFF 856/1936 Visas i Stockholm
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
- Proveniens
- Utställningshistorik
Visar 3 av 292 resultat för
Stockholm
Stäng bildföostret