Visar 2 av 169 resultat för
Stockholm
Konstnär
Gustav Klucis
1895 - 1938
Lettland

Förläggare
Ogiz-Izogiz
Ryssland

Tryckare
Mospoligraf
1 maja, 1931
1:a maj. Till kamp för femårsplanen
May 1st. Fighting for the Five Year Plan
Litografi på papper
103 x 74cm
Affischer
Donation 1932 från Albert Engström
NMAFF 919/1936 Visas i Stockholm
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
- Proveniens
- Utställningshistorik
Visar 2 av 169 resultat för
Stockholm
Stäng bildföostret