Visar 9 av 16 resultat för
Utomhussamlingen
© Marysia Lewandowska
Konstnär
Marysia Lewandowska
Född 1955
Polen, Storbritannien och Nordirland, Född Polen How Public is the Public Museum?, 2010
Intervention i Moderna Museets varumärke på museets fasad
Donation 2015 från konstnären
MOM/2015/69 Visas i Stockholm
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken