Visar 4 av 16 resultat för
Utomhussamlingen
© Lars Englund
SE ÄVEN
Konstnär:Lars Englund
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Lars Englund
Född 1933
Sverige Instabil, 2005
Instabile
Stål, aluminium
Skulptur
Inköp 2005 med medel från Österlindska stiftelsen
MOM/2005/96 Visas i Stockholm
SAVE
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 4 av 16 resultat för
Utomhussamlingen
Stäng bildföostret