Visar 8 av 270 resultat för
Malmö
Konstnär
Julia Margaret Cameron
1815 - 1879
Storbritannien och Nordirland, Född Indien Alfred Tennyson, 1865
Albuminsilverfotografi monterat på kartong
24,7 x 19,9 cm
Fotografi
Inköp 1964
FM 1964 001 017 Visas i Malmö
SAVE
- Beskrivning
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger