Visar 1 av 4 resultat för
Malmö
© Klara Lidén
SE ÄVEN
Konstnär:Klara Lidén
Klassificering: Rörlig bild
Visas:Malmö
Konstnär
Klara Lidén
Född 1979
Sverige Paralyzed, 2003
Digital Video
03:00 min
Rörlig bild
Inköp 2006
MOM/2006/73 Visas i Malmö
SAVE
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 1 av 4 resultat för
Malmö
Stäng bildföostret