Visar 2 av 6930 resultat för
Datum
Konstnär
ADOX Kamerawerk
Tyskland Magazine in der Mehrspindel- Bohrmaschine, ca 1970
Gelatinsilverfotografi
23 x 17,2 cm
Fotografi
Donation 1973 från Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)/Sveriges Fotoklubbar
FM 1973 001 736 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 2 av 6930 resultat för
Datum
Stäng bildföostret