Ola Åstrand Sverige, (Born 1959)
Visar 1 av 1 resultat för
Ola Åstrand
© Ola Åstrand
SE ÄVEN
Konstnär:Ola Åstrand
Klassificering: Grafik
Konstnär
Ola Åstrand
Född 1959
Sverige Hur unga män dör, 1993
Silkscreen
210 x 300
Grafik
Inköp 2000
MOM/2001/164 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Utställningshistorik
Visar 1 av 1 resultat för
Ola Åstrand
Stäng bildföostret