Ture Sjölander Sverige, (Born 1937)
Visar 7 av 24 resultat för
Ture Sjölander
MOM/2011/102:1
© Ture Sjölander
SE ÄVEN
Klassificering: Grafik
Konstnär
Ture Sjölander
Född 1937
Australien, Född Sverige

Konstnär
Lars Weck
1938 - 2015
Monument, 1967
Silkscreen på papper
63,5 x 49 cm (MOM/2011/102:1,2 och 3)
Grafik
Donation 2011 från Sven Boman
MOM/2011/102 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 7 av 24 resultat för
Ture Sjölander
Stäng bildföostret
MOM/2011/102:1