Gustav Kraitz Ungern, (Born 1926)
Visar 1 av 1 resultat för
Gustav Kraitz
© Gustav Kraitz
SE ÄVEN
Konstnär:Gustav Kraitz
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Gustav Kraitz
Född 1926
Sverige, Född Ungern Närkontakt, 2008
Close Contact
Diabas
40 x 165 x 40cm
Skulptur
Donation 2008 från Marcus Storch
MOM/2008/29 Visas i Stockholm
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 1 av 1 resultat för
Gustav Kraitz
Stäng bildföostret