Lars Arrhenius Sverige, (Born 1966)
Visar 1 av 1 resultat för
Lars Arrhenius
© Lars Arrhenius
SE ÄVEN
Konstnär:Lars Arrhenius
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Lars Arrhenius
Född 1966
Sverige A - Z, 2002
Färgfotografier typ C, digitalt exponerade Laminerade och monterade under plexi
237 x 421 cm Varje del 39,5 x 26 ,3 cm
Fotografi
Inköp 2004
MOM/2004/166 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
- Proveniens
Visar 1 av 1 resultat för
Lars Arrhenius
Stäng bildföostret