New York Collection
New York Collection for Stockholm var Pontus Hulténs sista stora insats för museet - och hans avskedsgåva. Han flyttade till Paris 1974 som chef för Musée National d´Art Moderne i Centre Georges Pompidou. Initiativet till samlingen kom 1971 från den svenske ingenjören Billy Klüver som var verksam vid Experiments in Art and Technology (EAT), en oberoende plattform för samtida konst i New York. Klüver ville sätta ihop en samling betydande verk av amerikanska och europeiska konstnärer som varit verksamma i New York under 1960-talet. Han kontaktade Pontus Hultén med frågan om en sådan samling kunde vara något för Moderna Museet. Genom en intensiv insamling, där konstnärerna själva bidrog med en grafikportfölj till förmån för samlingen, kom verken slutligen till Moderna Museet 1973.
Visar 9 av 28 resultat för
New York Collection
© Hans Haacke/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Konstnär:Hans Haacke
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Hans Haacke
Född 1936
Tyskland High Voltage Discharge Travelling, 1968
Vandrande högspänningsurladdning
Glasrör, elektroder, 15 kV transformator, kabel, fläkt
680 × 16 × 16 cm (267 11/16 × 6 5/16 × 6 5/16 in.)
Skulptur
Donation 1973 (New York Collection)
NMSK 2167 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
En generator skickar ström genom två parallella metalltrådar i en glastub. Kortslutning uppstår och en låga flammar upp. En fläkt blåser så att flamman rör sig. Och mönstret upprepas ständigt. Hans Haacke är intresserad av system. Både i fysiken och i sociala och politiska sammanhang. Ett verk av Haacke kan vara en tekniskt avancerad skulptur, men också en undersökning i samhället. Med fotografier och fakta pekade A Real-Time Social System ut hyresvärdar till slumbostäder i New York. Verket skulle ha ställts ut på Guggenheim Museum 1971, men blev så kontroversiellt att det stoppades.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
Visar 9 av 28 resultat för
New York Collection
Stäng bildföostret