New York Collection
New York Collection for Stockholm var Pontus Hulténs sista stora insats för museet - och hans avskedsgåva. Han flyttade till Paris 1974 som chef för Musée National d´Art Moderne i Centre Georges Pompidou. Initiativet till samlingen kom 1971 från den svenske ingenjören Billy Klüver som var verksam vid Experiments in Art and Technology (EAT), en oberoende plattform för samtida konst i New York. Klüver ville sätta ihop en samling betydande verk av amerikanska och europeiska konstnärer som varit verksamma i New York under 1960-talet. Han kontaktade Pontus Hultén med frågan om en sådan samling kunde vara något för Moderna Museet. Genom en intensiv insamling, där konstnärerna själva bidrog med en grafikportfölj till förmån för samlingen, kom verken slutligen till Moderna Museet 1973.
Visar 11 av 28 resultat för
New York Collection
Art © Donald Judd Foundation/Bildupphovsrätt 2019, Sweden/VAGA, New York
SE ÄVEN
Konstnär:Donald Judd
Klassificering: Skulptur
Länder:USA (3829)
Konstnär
Donald Judd
1928 - 1994
USA Untitled, 1970
Utan titel
Elektrolytbehandlad aluminium
20,5 x 644 x 21 cm
Skulptur
Donation 1973 (New York Collection)
NMSK 2168 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
"Hälften eller fler av de bästa verken som gjorts de senaste åren är varken målningar eller skulpturer." Så skriver Donald Judd 1965 och som exempel nämner Frank Stellas målningar som har fått sin yttre form efter motivet, Claes Oldenburgs jättelika vardagsföremål, och Robert Rauschenbergs "Monogram", som han kallar "geten med ett däck runt magen".  Underförstått menar Judd att hans egna verk också ska räknas till denna tredje kategori som han kallar "betydelsebärande föremål" (significant objects). Vad vill oss då talet sju i hans 'Utan titel' från 1965? Och vad har galvaniserad plåt för direktinverkan på själen?
Istället finns verken här, här och nu, och för sin egen talan eller är - i sin egen existens - sig själv nog.


- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
Visar 11 av 28 resultat för
New York Collection
Stäng bildföostret