Gustaf VI Adolfs donation

Gustaf VI Adolf (1882-1973), Sveriges kung 1950-1973 var särskilt intresserad av arkeologi och historia. Han var en stor samlare av kinesisk konst, liksom av teckning och grafik. Genom testamente donerade Gustaf VI Adolf sin samling av moderna teckningar, samt sina dubletter av Axel Fridells grafik till Nationalmuseum 1973. Teckningssamlingen utgör ett intressant tvärsnitt av 1900-talets teckningskonst, då konungen förvärvade de vinnande bidragen från tävlingen ”Unga Tecknare” som arrangerades på Nationalmuseum åren 1938-1975, 1981 och 1995-1997. Merparten av grafiksamlingen finns samlad i Bernadotte biblioteket på Stockholms slott.

Visar 4 av 1214 resultat för
Gustaf VI Adolfs donation
© Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2018
SE ÄVEN
Klassificering: Teckning
Konstnär
Gösta Adrian-Nilsson
1884 - 1965
Sverige Mönster, 1918
Tusch på papper.
28,3 x 22,9 cm
Teckning
Donation 1974 enligt testamente från H.M. Konung Gustaf VI Adolf
NMH 219/1974 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 4 av 1214 resultat för
Gustaf VI Adolfs donation
Stäng bildföostret