Showing 77556 of 77965 search results for
All works
© Stig Åsberg
SEE ALSO
Category:Drawings
Artist
Stig Åsberg
1909 - 1968
Sweden Tångkrabbor, förtorkade grodor och fantasidjur, u.å.
Penna och svart på papper
13,6 x 14,5 cm
Drawings
Purchase 1953
NMH 45/1953 This artwork is not on display
SAVE